Sportsplan

Hovedformålet med sportsplanen er å utvikle barne-, ungdoms- og voksenfotballen i RASK.

Sportsplanen til RASK har til formål å klargjøre målsetninger, retningslinjer og føringer for den sportslige delen av fotballvirksomheten i klubben. Sportsplanen er ment til å fungere som et verktøy for trenere, ledere, utøvere, dommere og foresatte i RASK, og som informasjon for alle andre fotballinteresserte i og rundt klubben. Sportsplanen skal gi alle en felles forståelse om hvordan vi ønsker at det sportslige arbeidet i klubben skal gjennomføres.

Klubben ønsker å være åpen om den sportslige drift gjennom sportsplanen. Et annet viktig formål med en slik plan er at RASK skal være klubbstyrt, ikke lagstyrt. Planen utarbeides av klubbens sportslige utvalg/forum (SU) og godkjennes av styret. Den er et dynamisk verktøy som skal revideres årlig – og i god tid før klubbens årsmøte. Oppdateringer kunngjøres via klubbens hjemmeside, trenerforum, lagledere- og i møter med foresatte.

RASK forutsetter at alle som innehar en trenerfunksjon i klubben har gjort seg kjent med og følger sportsplanen. Sportsplanen skal inngå som en del av kontrakten med den enkelte trener.

Spillerutvikler

RASK har ledig stilling som spillerutvikler.

Om du er interessert kontakt sportslig leder på sport@raskfotball.no.

Trenerveileder

RASK har sin egen trenerveileder, se intervju med vår trenerveileder Rune Skarbom:

Siste nytt