Presentasjon av spillerutvikler Idris Pallani

Vi i RASK er svært fornøyd med at Idris Pallani har påtatt seg rollen som spillerutvikler i RASK i 2022.

 

Dette er en svært viktig rolle, og oppgavene er omfattende:

  • Ansvarlig sammen med SU for at spillerutvikling fra 10 år (2012) til og med 15 år (2007) år blir satt i system for gutter og jenter
  • Etablere treninger i helgene for de ivrigste en gang i måneden.
  • Bistå spillere med råd og veiledning ift. egentrening, individuelle utviklingsmål og planlegging
  • Innstille spillere til sone- og bylag, i samarbeid med trenerveileder og lagenes trenere. Endelig beslutning tas av SU.
  • Ta del i og bistå for at samarbeidsavtalen med VIF Damer fungerer best mulig for begge klubber, event. med VIF Elite om dette blir etablert.
  • Bistå/hjelpe til på trening ved behov.
  • Utarbeide rød tråd, sammen med trenerveileder, aktuelle trenere og SU for spillerutvikling
  • Ta initiativ, med bistand av trenerveileder, til hospitering mellom ulike årsklasser, og være ansvarlig for kommunikasjonen og tilretteleggingen
  • Hovedtrener ansvar for Jenter 15 år

Navn: Idris Pallani
Alder: 28
Bosted: Oslo
Tlf: 45804083
Email: Idris_p@hotmail.com

 

Kan du fortelle litt om deg selv? Oppvekst/interesser? 

Jeg er 28 år og jobber som lærer i osloskolen. Er fra Haugerud i Oslo . Mine interesser er å reise, være på byen med familie og venner, oppleve nye steder, se fotballkamper. 

Hva er ditt sivile yrke? Lærer i Osloskolen. 

Kan du fortelle om din spiller- og trenerkarriere: Spilte på Haugerud og Oppsal frem til 16 års-alderen. Trenerkarrieren min startet i LYN 2017. Deretter har jeg vært innom Kjelsås, Skeid og LSK på jentesiden som årgangsansvarlig, hovedtrener og instruktør på akademiet samt keepertrener.

Jeg har UEFA C-lisens, samt leder 1 og leder 3 kurs. I nær fremtid satser jeg på UEFA B-lisens.

 

Du er nå ansatt som Spillerutvikler i RASK.  Hva inspirer deg i en slik jobb? 

Å være med på å videreutvikle spillere i en klubb som er sammensatt av Rustad og Abildsø, slik at de kan nå sitt potensial. Være med på å utvikle talenter og følge de opp tett.

 

Har du noen forbilder? Hvem ser du opp til?

Jeg er inspirert av treneregenskapene til Pep Guardiola og hans filosofi med Tiki Taka. I mine øyne er han en av verdens beste trenere. 

 

Hvordan ser det ultimate talentet ut?

Det ultimate talentet er en som tar til seg læring og tenker utvikling, en som stadig evner å utfordre seg selv. En som ikke gir opp, men ønsker å forbedre seg. 

 

Hva kan RASK sine spillere forvente av deg?

RASK-spillere kan forvente å få god og tett oppfølging, samt feedback på treningene på hva de er gode på og forbedringer. I tillegg vil de gruppetreninger og individuelle økter, slik at de blir fulgt opp.

 

Hva er dine viktigste råd til en spiller som ønsker å bli best mulig?

Det handler om å ha fokus på treninger, gi 100 prosent på treninger og være på, tørre å gjøre feil samtidig som man lærer av de feilene, ta til seg læring, trene på egenhånd. 

 

RASK er en nyetablert klubb. Hva er viktig for klubben å prioritere på kort sikt?

Viktig for klubben er å holde på flest mulig – best mulig – lengst mulig. Rekruttere og beholde på spillere i klubben, slik at man klarer å stille lag i seriespillet og cuper. 

 

Om du lukker øyene og ser 10 år frem i tid. Hvor ser du for deg RASK som klubb, og hvilke endringer har skjedd?

Da vil jeg tro og håper at RASK har utviklet seg til en enda større klubb ift antall spillere og lag. Samtidig tror jeg at RASK vil utvikler fremtidige landslagsspillere og har A-lag på herresiden og damesiden som befinner seg i 1. og 2. divisjon. 

Siste nytt