Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

 

Hvem omfattes av ordningen? 
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.

Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for å sikre at alle idrettslag har de samme gode rutinene for å forebygge overgrep.

Krav om politiattest for alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, gjelder for alle over 15 år. Politiet utsteder attest til alle over 15 år.

 

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post.

Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor, skal vedlegges søknaden.

 

Rustad Abildsø Sportsklubb sin bekreftelse
Styret i Rustad fotball har oppnevnt Jørn Allergodt som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattester.

Søker skal fylle ut følgende skjema og innhente bekreftelse fra RASK:

 

Vedlegg til søknad om Politittatest

 
Ta kontakt med Jørn på:           medlem@raskfotball.no
 
Det må påføres informasjon om den personen det søkes om politiattest for, navn på idrettslaget, samt hvilken stilling vedkommende skal ha/hvilken oppgave vedkommende skal utføre. I feltet «Fødselsnummer» skal kun fødselsdato påføres. Et ferdig utfylt skjema overleveres til den personen som skal søke om politiattest, alternativ kan det skannes inn og sendes på epost til vedkommende.
 
Levering av søknad 
Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest:
 

https://attest.politi.no/

 

Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:

 

Søknad om politiattest – bokmål
Søknad om politiattest – nynorsk

 

Skjemaet sendes til:

 

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

 

For mer informasjon se NIF sin side om politiattestordningen her…

Eller på Politiets sider her…

Siste nytt