Om RASK

Abildsø og Rustad har lange tradisjoner som fotballklubber, men har de siste 10-15 årene i stadig sterkere grad slitt med flere utfordringer, som følge av at klubbene er relativt små. Med så lite som 2-3 klasser på hvert årskull i klubbene, blir spillergrunnlaget lavt og dermed tilbudet dårligere en ønskelig. Dette fører til:

  • At det ofte er vanskelig å stille lag i flere aldersklasser, som følge av frafall, med sammenslåing av flere årskull og nedleggelse av lag som konsekvenser
  • Vanskelig å tilby differensiert tilbud til spillere ut fra hvor interesserte de er og hvor langt de har kommet i utviklingen, grunnet få spillere og begrensede trenerressurser. Dette har medført frafall av spillere blant både ivrige og mindre ivrige.

I små klubber er også «voksenressurser» begrenset. Dette medfører mye arbeidspress på trenere og lagledere – og lite tid til å utvikle klubbene i form av treningsopplegg og langsiktighet.

Styret og årsmøtet i begge klubber har etter en grundig vurdering kommet til at en sammenslåing av Abildsø og Rustad Fotball, vil være en god løsning. Dette vil gi et bedre tilbud til spillere i alle aldersklasser, bedre utnyttelse av treningsanlegg, bedre arbeidsforhold for trenere og ledere og samlet sett dermed økt bærekraft for barne- og ungdomsfotballen.

Sammenslåingen tro i kraft fra 1. desember2021 og navnet på den nye klubben blir Rustad Abildsø Sportsklubb, forkortet RASK.

Overgangen vil skje gradvis. For yngre årsklasser, vil sammenslåingen merkes i liten grad. De vil fortsatt spille med klassekamerater i nærmiljøet. For ungdomsfotballen, innebærer sammenslåingen et bedre tilbud og mer differensiert tilbud. Felles for alle årstrinn er at RASK vil trene og utvikle spillere basert på en felles langsiktig plan tuftet på Norges Fotball Forbunds prinsipper. Sammen skal vi bli bedre!

Klubben vil få ny logo og nye drakter, som baserer seg på fellestrekk og historiske farger i klubbene. Dette vil bli presentert på et stort fellesarrangement for spillere, supportere, trenere og lagledere på nyåret. Mer informasjon om dette kommer.

Vi gleder oss til sammenslåingen og håper at den i tillegg til et bedre og mer robust fotballtilbud, også vil bidra til at det knyttes mange nye vennskapsbånd i lokalmiljøet.

Siste nytt