Kontingenter

RASK legger vekt på å ha rimelige kontingenter for at alle skal ha muligheten til å være med. Beløpet du skal betale består av en medlemskontingent og en treningsavgift. Medlemskontingenten er lik for alle, mens treningsavgiften er tilpasset alders- og aktivitetsnivå.
 
Alle som er med i RASK må betale medlemskontingent. Dette gjelder spillere, trenere, lagledere, styremedlemmer og dommere. Foreldre-trenere, lagledere og styremedlemmer får 50% reduksjon i treningsavgift for eget barn.
 
Tabellen under gjelder for sesongen 2024 (uendret fra 2023).
AlderSpillformKontingentTreningsavgift
GJ 6-73er300500
GJ 8-95er3001000
GJ 10-117er3001500
GJ 129er3002000
GJ 13-1411er3002000
GJ 15-1911er3002300
H/D 7er7er3001500
H/D 11er11er3002300
A-lag11er3002850
Dommere300700
Trener300
Lagleder300
Styremedlem300
Støttemedlem300

Siste nytt