Instruks for lagleder

Lagleder har det administrative hovedansvaret for oppgaver som må utføres knyttet til aktivitetene som våre enkeltlag.

Lagleder skal gjøre seg kjent med og utøve rollen i samsvar med:

Sesonggjennomføring:

 • Bidra til gjennomføring av foreldremøte i forbindelse med planlegging av sesong i samarbeid med øvrig støtteapparat
 • Delta på klubbens lagledermøte vår og høst.
 • Sørge for at medlemmer i laget melder seg inn eller ut via Min Idrett
 • Ved endring i spillere eller overganger: sende oppdatert dokumentasjon til medlemsansvarlig
 • Sikre at laget har et prosjekt-regnskap i klubbens regnskap
 • Føre årlig lagregnskap, se egen excel-mal nederst på siden
 • I forbindelse med kampgjennomføring opptre som kontaktperson for motstanderlag
 • Kontakte motstanderlag før kamper dersom avklaringer er nødvendig
 • Kontakte oppsatt dommer laget har fått tildelt til hjemmekamp for sikre vedkommendes ankomst
 • Dersom dommer ikke er satt opp, skaffe til veie dommer
 • Dersom oppsatt dommer ikke møter opp – fylle ut DIM og sende til kretsen
 • Ta imot dommer på hjemmekamp
 • Ta imot motstanderlag når de ankommer våre baner for å spille kamp, og eventuelle vise de til garderobe
 • 13 – 19 år: Få tilgang i FIKS for laget
 • 13 – 19 år: eventuelt omberamme kamp i FIKS om nødvendig (koster penger for klubben)
 • 13 – 19 år: Legge inn lagets kamptropp i FIKS senest 3 timer før kampstart i forbindelse med seriekamper
 • 13 – 19 år: I forbindelse med hjemmekamper: oppdatere hendelser og  resultat i kamprapport i FIKS. 
 • 13 – 19 år; Signere kamprapport etter kamp

Materiellkontroll:

 • Melde inn ønsket utstyrsbehov til matrialforvalter ved sesongstart (drakter, baller, kjegler, medisinsk utstyr m.m)
 • Sammen med trener(e) påse at laget ivaretar materiell utlevert
 • Større bestillinger (lagsbestillinger tekstil) – gjøres i samråd med materialforvalter som setter ordren

Alle lagledere i RASK skal fremvise gyldig politiattest hvert 3. år til klubbens ansvarlig for politiattest. Se klubbens nettside for veiledning og skjema som sendes politiet.

Siste nytt