Bli medlem

Lyst å bli medlem i Rustad Abildsø Sportsklubb?

Du melder deg inn i RASK via portalen Min Idrett
 
Om du skal melde deg ut av klubben gjøres dette også i samme portal, Min Idrett.
 
Min Idrett er Norges Idrettsforbund sitt medlemssystem, som RASK bruker.

Meld deg inn via Min Idrett


Hvordan melde seg inn i RASK:

Logg på minidrett.no (velg ny bruker hvis du ikke er registrert) og trykk på «min profil»

Trykk så på «medlemskap»

Og trykk på:

Søk etter Rustad Abildsø og velg Rustad Abildsø Sportsklubb.

Hvordan melde barn og ungdom inn i RASK:

Logg på minidrett.no (velg ny bruker hvis du ikke er registrert) og trykk på «min profil»

Velg «Legg til familie»

Registrer barnet.

Når dette er gjort kan du sjekke at barnet er registret under min familie og din profil.

Trykk så på «medlemskap»

Velg barnet

Og trykk på:

Søk etter Rustad Abildsø og velg Rustad Abildsø Sportsklubb.