Baner

Abildsø Idrettspark består av én kunstgressbane, to 5er-gressbaner, to 7er-gressbaner, én 11er-gressbane og én treningsbane, grus. I tillegg har Abildsø Idrettspark et eget klubbhus bestående av garderober, utstyrsrom, toaletter, kiosk og et samlingsrom for møter og hygge.

Abildsø Idrettspark ligger ved Østensjøvannet, i Østensjø bydel, cirka 8 km. sørøst for Oslo sentrum.

Rustad Idrettspark består av én kunstgressbane, tre 5er-gressbaner, tre 7er-gressbaner, én 11er-gressbane og én treningsbane, grus. I tillegg har Rustad arena et eget klubbhus bestående av garderober, utstyrsrom, toaletter, kiosk og et samlingsrom for møter og hygge.

Rustad Idrettspark ligger i sørenden av Østensjøvannet, i Østensjø bydel, cirka 10 km. sørøst for Oslo sentrum.

Banene har automatisk lysstyring som kontrolleres av Bymiljøetaten og ikke av RASK. Skulle det være behov for å slå på lyset innenfor tiden som er lovlig kan disse kontaktes:

Disse kan slå på lyset på Abildsø-banen:

  1. Mads Tveit tlf. 41221993
  2. Trygve Kvarme tlf. 46409781
  3. Jarle Birkeli tlf. 93251009
  4. Rune Skarbom tlf. 98255090
  5. Espen Bjarkholm tlf. 97977982

Disse kan slå på lyset på Rustad-banen:

  1. Terje Fimreite tlf 48136862
  2. Kim Thommassen tlf 99101088
  3. Georg Michalopoulos tlf 47451046
  4. Jarle Birkeli tlf 93251009
  5. Espen Bjarkholm tlf. 97977982

Regler for bruk av banen

Punkt 1 
Organisert og uorganisert spill/bruk av kunstgresset/anlegget skal avsluttes senest kl 22.00 
 
Punkt 2 
Bilkjøring til treninger samt parkere inne på grusen er ikke tillatt!
PS! Kun ved av og pålessing av tyngre utstyr. 
 
Punkt 3 
Søppel skal plukkes når en ser dette ligge på banen, klubben vår får penger for denne jobben. 
Alle lag skal etter trening ta en kikk og gjerne en runde for plukk av søppel som ligger rundt på anlegget. Dersom søppelkasser er fulle – gi beskjed så tømmer vi disse. 
 
Punkt 4 
Lyset kan sette på om kvelden selv om det er uorganisert aktivitet. 
MEN det skal gis beskjed når en forlater banen igjen dersom dette skjer før kl 22.00 da lyset slukker automatisk. Se over hvem som har tilgang til lyset. Dette videresendes til alle lagsmedlemmer ved behov. Gjelder spesielt bilkjøring for de medlemmer som har bil og førerkort.