Baner

Abildsø Idrettspark består av én kunstgressbane, to 5er-gressbaner, to 7er-gressbaner, én 11er-gressbane og én treningsbane, grus. I tillegg har Abildsø Idrettspark et eget klubbhus bestående av garderober, utstyrsrom, toaletter, kiosk og et samlingsrom for møter og hygge.

Abildsø Idrettspark ligger ved Østensjøvannet, i Østensjø bydel, cirka 8 km. sørøst for Oslo sentrum.

Rustad Idrettspark består av én kunstgressbane, tre 5er-gressbaner, tre 7er-gressbaner, én 11er-gressbane og én treningsbane, grus. I tillegg har Rustad arena et eget klubbhus bestående av garderober, utstyrsrom, toaletter, kiosk og et samlingsrom for møter og hygge.

Rustad Idrettspark ligger i sørenden av Østensjøvannet, i Østensjø bydel, cirka 10 km. sørøst for Oslo sentrum.

Banene har automatisk lysstyring som kontrolleres av Bymiljøetaten og ikke av RASK. Skulle det være behov for å slå på lyset innenfor tiden som er lovlig kan disse kontaktes:

Disse kan slå på lyset på Abildsø-banen:
Mads Tveit  tlf. 41221993
Trygve Kvarme tlf. 46409781
Jarle Birkeli tlf. 93251009

Disse kan slå på lyset på Rustad-banen:

Terje Fimreite tlf. 48136862
Kim Thommassen tlf. 99101088
Georg Michalopoulos tlf. 47451046
Jarle Birkeli tlf. 93251009