Baner

Abildsø Idrettspark består av én kunstgressbane, to 5er-gressbaner, to 7er-gressbaner, én 11er-gressbane og én treningsbane, grus. I tillegg har Abildsø Idrettspark et eget klubbhus bestående av garderober, utstyrsrom, toaletter, kiosk og et samlingsrom for møter og hygge.

Abildsø Idrettspark ligger ved Østensjøvannet, i Østensjø bydel, cirka 8 km. sørøst for Oslo sentrum.

Rustad Idrettspark består av én kunstgressbane, tre 5er-gressbaner, tre 7er-gressbaner, én 11er-gressbane og én treningsbane, grus. I tillegg har Rustad arena et eget klubbhus bestående av garderober, utstyrsrom, toaletter, kiosk og et samlingsrom for møter og hygge.

Rustad Idrettspark ligger i sørenden av Østensjøvannet, i Østensjø bydel, cirka 10 km. sørøst for Oslo sentrum.

Banene har automatisk lysstyring som kontrolleres av Bymiljøetaten og ikke av RASK. Skulle det være behov for å slå på lyset innenfor tiden som er lovlig kan disse kontaktes:

Disse kan slå på lyset på Abildsø-banen:

  1. Mads Tveit tlf. 41221993
  2. Trygve Kvarme tlf. 46409781
  3. Jarle Birkeli tlf. 93251009
  4. Rune Utne tlf. 41535804
  5. Espen Bjarkholm tlf. 97977982

Disse kan slå på lyset på Rustad-banen:

  1. Terje Fimreite tlf 48136862
  2. Kim Thommassen tlf 99101088
  3. Georg Michalopoulos tlf 47451046
  4. Jarle Birkeli tlf 93251009
  5. Espen Bjarkholm tlf. 97977982