Årsmøte i RASK 13. mars 2024 kl 18:00

by haakon

Årsmøtet er

Onsdag 13. mars kl 18:00 på Rustad klubbhus.

Vedlagt er agenda og årsmelding 2023 for RASK.