Pris fra NFF Oslo til Jarle Birkeli

by haakon
NFF Oslo Kretsting 2023
 
Leder i RASK, Jarle Birkeli, ble tildelt honorært lederstipend for lang og tro tjeneste som frivillig for lokal-fotballen.
 
RASK ble også tildelt Årets Fair Play pris og markerte seg veldig positivt under årets kretsting.
 
Vi kan være stolte av klubben som hele tiden jobber for et godt og trygt nærmiljø for barn og unge i bydel Østensjø.