Innkalling til Årsmøte i RASK 2023

by haakon

Til medlemmer i Rustad Abildsø Sportsklubb
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I RASK 2023
Styret innkaller herved til årsmøte i Rustad Abildsø Sportsklubb
Årsmøtet avholdes onsdag 8. mars kl. 19:00. i klubbstua på Rustad idrettsanlegg.
Dagsorden:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Konstituering
  1. Valg av dirigent
  2. Valg av protokollfører
  3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av saksliste
 5. Godkjenning av forretningsorden
 6. Behandle årsberetning for 2022
 7. Behandle RASK`s regnskap i revidert stand for 2022
 8. Behandle innkomne forslag og saker
 9. Fastsettelse av neste års medlemskontingent og treningsavgift for de ulike gruppene.
 10. Vedta budsjett for 2023
 11. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
  1. Styret
  2. Sportslig utvalg
 12. Valg
  1. Leder
  2. Nestleder
  3. Kasserer
  4. Styremedlemmer
 13. Velge representanter til ting og møter, evt. gi fullmakt til styret å oppnevne representanter.

Forslag til årsmøtet må leveres styret innen onsdag 1. mars til e-post: styret@raskfotball.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside.

NB! Påmelding skjer i SPOND

Oslo 14. Februar 2023
Styret i Rustad Abildsø Sportsklubb