OBOS støtter RASK

by haakon

Rustad Abildsø Sportsklubb (RASK) er et idrettslag i bydel Østensjø som tilbyr fotballaktiviteter for barn og ungdom i nærmiljøet. 

Vi har mottat følgende melding fra OBOS Jubel:

Det vises til mottatt søknad om tilskudd fra OBOS Jubel. Søknaden er behandlet og det er besluttet å støtte Rustad Abildsø Sportsklubb med et engangsbeløp på 40 000 kroner.

Tiltak som får tilskudd: Innkjøp av utstyrs-container
Tilskudd netto: 40 000 kroner inkl. logotrykk.

Jarle Birkeli, som er leder i klubben, sier at

«Det er av stor betydning for en klubb som RASK at vi får bidrag fra OBOS til å drive vår fotballaktivitet. Selv om klubben drives basert på frivillighet, koster det penger å drive en klubb som vår med over 800 medlemmer.»

Tilskuddet skal brukes til å bygge en utstyrs container på Abildsø-feltet, som er ett av to fotball-anlegg som RASK disponerer. En utstyrscontainer vil gjøre hverdagen lettere for alle lagene til RASK.