Kontingenter 2023

by haakon
Kontingent for 2023 vil snart komme i din e-post eller levert til spiller på trening.
 
Vi oppfordrer alle til å betale til forfall da dette forteller klubben om vi kan melde på lag i neste års seriespill. Dersom vi ikke har nok betalende spillere pr lag melder ikke klubben på laget og da vil det bli et manglende kamptilbud.
 
Gleden er vel stor når vi forteller dere at våre kontingenter er uendret fra 2022:-)
 
Fotball er en billig sport og det bestreber vi i RASK oss til å fortsatt være, selv om prisene øker over alt. Vi er også kjent for å være en av de rimeligste klubbene i vårt nærområde. Se mer info på våre nettsider www.raskfotball.no
 
For deg som har utfordringer med å betale kontingent har vi løsninger som kan hjelpe deg med å få dette til.
 
Be oss om hjelp og vi stiller opp for deg med gode løsninger.
ALLE BARN OG UNGE SKAL FÅ VÆRE MED !
 
RASK styret