Jente- og guttecamp 20.august

by haakon

Tema for campen er angrepsspill

Sted: Abildsø kunstgress, 20. august
 
Starttid: 9.30-11.30
For: jenter 8-11 år ene halvdel og gutter 8-11 år andre halvdel av banen.
 
Starttid: 12.30-14.30
For: jenter 12-13 år og gutter 12-13 år.
Trenere fra de respekterte årskullene kan bidra som assistenttrenere 
 
Keeperne har egen keepertrening med A-lags keeper. 
 
Det blir ulike øvelser/stasjoner ut ifra tema. 
 
Mvh
 
Idris Pallani
Spillerutvikler
RASK
 
Kontakt: spillerutvikler@raskfotball.no