Protokoller årsmøte 2022

by haakon

2021 var året da Abildsø IL og Rustad IL Fotball gikk sammen for å danne Rustad Abildsø Sportsklubb (RASK).

Stiftelsesmøtet ble avholdt 1. desember 2021 og sammenslåingen ble gjennomført slik at Abildsø IL skiftet navn til Rustad Abildsø Sportsklubb og medlemmene i Rustad IL ble flyttet til den nye klubben.

Årsberetningene er derfor delt i to, en del for RASK som gjelder for den nye klubben og en del for perioden januar-november 2021 for Abildsø IL. Regnskapene for begge klubbene er slått sammen og viser den nye klubbens status pr 31.12.2021.

Det ordinære årsmøtet for RASK ble avholdt 16. mars 2022.

Det ble avholdt et ekstraordinært årsmøte 28. april 2022 for å godkjenne kontrollutvalgets beretning for 2021. Denne var ikke klar til det ordinære årsmøtet.

med sportslig hilsen

Styret i RASK