Innkalling ekstraordinært årsmøte 28.04.2022

by haakon

INNKALLING

 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE RASK 28.04.2022

Sted: Teams

Tid: 20:00

Bakgrunn for innkallingen

Rustad Abildsø Sportsklubb skal ha et kontrollutvalg som kontrollerer årsrapport og regnskap for klubben. Ved det ordinære årsmøtet i RASK 16. mars 2022 var ikke et slikt utvalg etablert. Dette er nødvendig for at RASK skal få tildelt offentlig støtte.

 

Dagsorden

  1. Godkjenne de fremmøtte representanter
  2. Godkjenne innkallingen
  3. Valg av møteleder og referent
  4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  5. Styret i RASK foreslår Jørn Allergodt og Grete Heen som kontrollutvalg for regnskapsåret 2021 og 2022. Hilde Holland Madsen er varamedlem.
  6. Kontrollutvalget fremlegger sin beretning for regnskapsåret 2021
  7. Regnskap for 2021 med kontrollutvalgets rapport godkjennes

 

 

 

Med sportslig hilsen

 

 

Jarle Birkeli

Styreleder

Rustad Abildsø Sportsklubb