En hyllest til våre materialforvaltere

by haakon

Vi vil gi våre materialforvaltere litt ekstra oppmerksomhet.

Først takker vi av Trond Bjerknes og hyller han for god innsats som materialforvalter i Rustad Il Fotball gjennom mange år.

Vi vil takke materialforvalter Gitte for mye og god innsats i forbindelse med nye drakter til alle i RASK!

Vi ønsker også nye materialforvalter Iatimad Oulkadi velkommen, han skal arbeide sammen med Gitte fremover.

Jarle Birkeli
Leder RASK